REGLER FÖR  VINTERCUPEN 2019

 

Vintercupen är en träningstävling som ordnas varje söndag under vintersäsongen. Avsikten är att göra vinterträningen roligare och genom tävlingsformen öka motivationen att träna.

 

DATUM, ARRANGÖR, SAMLINGSPLATS, KONTAKTPERSON, AVGIFTER

Vintercupen arrangeras gemensamt av sydvästra kretsen. Orienterare från andra klubbar får delta. Varje höst fastlägger ett kretsmöte årets Vintercup-program. Vid detta möte skall beslutas om vilka söndagar Vintercupen går, vem som arrangerar, vem som är kontaktperson, helst samlingsplatser och anmälningsavgifter.

 

BANOR

Vid varje arrangemang skall det finnas 4 banslingor (A, B, C och D) med beräknad segrartid ca 20 min på varje, dock max 3,5 km per slinga. Alla startar samtidigt kl 10.00 men arrangören kan tillåta tidigare start. Varje deltagare får en lapp med angiven rekommenderad banordning. En löpare med t ex banordningen BCAD startar med bana B. När denna slinga är avklarad byter han/hon till bana C. Om löparen av någon anledning (kartor saknas, borttappad minneslapp etc) tar banorna i annan ordning än den angivna, så har detta ingen betydelse. Var och en avgör själv under tävlingens gång hur många slingor man vill springa. Arrangören bör eftersträva att banornas karaktär varieras så att olika orienteringsmoment, t ex kontrollplockning, vägval, etc, tränas på de olika banorna.

 

KARTOR

Banorna är tryckta eller inritade i förväg och försedda med kontrolldefinitioner. Ingen föranmälan. Arrangören får försöka bedöma hur många startande det kan bli (beror ju bl a på vädret). För t ex 100 deltagare behövs ca 30 kartor på var och en av de fyra banorna.

 

TIDTAGNING

SportIdent används för identifikation och tidtagning. Tiden räknas efter varje bana. Tiden tas i hela minuter. De som kommer i mål på samma minut får samma tid. 24.00 - 24.59 får 24 minuter, 25.00-25.59 25 minuter etc. Maxtiden är 135 minuter , eftersom då plockas kontrollerna in.

 

POÄNGBERÄKNING

Bästa tiden på respektive bana får 50 poäng. Varje minut sämre ger 1 poäng mindre. Fullföljd bana ger alltid minst 5 poäng.

 

KLASSER

6 klasser finns, H-16, D-16, H17-44, D17-44, H45- och D45-. Klasstillhörighet bestäms av åldern på det nya året. Vinnare i respektive klass blir den som har högst sammanlagd poäng, varvid de fyra bästa tävlingarna för varje löpare räknas.

 

RESULTAT

Resultaten från varje tävlingstillfälle samlas in via SportIdent-printern. Anmälda löpare noteras på särskild blankett, som mailas via excelarket till resultatansvarig senast på måndagen efter tävlingen. Aktuell resultatlista finns tillgänglig på Internet via LOKs hemsida och anslås dessutom vid varje tävlingstillfälle.

 

INSTÄLLDA ARRANGEMANG

Vintercupen genomförs även om det finns snö i terrängen. Vid alltför dåligt väder kan tävlingen inställas. Beslut om detta skall tas senast dagen innan tävlingstillfället. Besked om ett arrangemang är inställt eller ej kan fås genom att ringa den kontaktperson som skall finnas för resp. arrangemang.

 

För 2019 gäller

 

Kontrollerna plockas in efter 135 min, ca 12.15. Löpare får växla ut sent om hen anser sig klara banan innan kontrollerna är inplockade.

 

Arrangören kan tillåta att löpare startar tidigare än 10.00, detta för att underlätta för barnfamiljer.

 

En löpare som startar innan masstarten eller kommer för sent får stämpla i växlingskontrollen innan hen ger sig ut. På detta sätt får hen en egen starttid.

  

Det finns en lättare gul extrabana för att kunna ha nybörjare med ut på vintercuperna. För denna bana får man 5 poäng för fullföljd bana.

 

Alla arrangörer bör lägga in sin etapp på Eventor.

 

Det rekommenderas att använda nya SI-enheter (speciellt vid avläsning och växling) för att underlätta administrationen.

 

Avgiften är 50 kr för vuxna, 25 kr för ungdom (-16). Eventuell duschavgift kan tillkomma. Brickhyra 20 kr.

 

Tävlingsdagar och kontaktpersoner finns på inbjudan.

 

Resultatansvariga är

Gert Pettersson, 046-531 65 alt 070-207 81 37, gert.pettersson@geol.lu.se

Gert Nilsson, 070-685 17 29, gert@gnol.se