TÄVLINGSREGLER FÖR VINTERCUPEN

Vintercupen är en träningstävling som ordnas varje söndag under vintersäsongen. Avsikten är att göra vinterträningen roligare och genom tävlingsformen öka motivationen att träna.

DATUM, ARRANGÖR, SAMLINGSPLATS, KONTAKTPERSON, AVGIFTER

Vintercupen arrangeras gemensamt av Malmö OK, OK Kontinent, Lunds OK, OK Silva och Eslövs FK. Orienterare från andra klubbar får delta. Varje höst fastlägger ett kretsmöte årets Vintercup-program. Vid detta möte skall beslutas om vilka söndagar Vintercupen går, vem som arrangerar, vem som är kontaktperson, helst samlingsplatser och anmälningsavgifter.

BANOR

Vid varje arrangemang skall det finnas 4 skilda banslingor (A, B, C och D) med beräknad segrartid ca 20 min på varje, dock max 3,5 km per slinga. Alla startar samtidigt kl 10.00. Varje deltagare får en lapp med angiven rekommenderad banordning. En löpare med t ex banordningen BCAD startar med bana B. När denna slinga är avklarad byter han/hon till bana C. Om löparen av någon anledning (kartor saknas, borttappad minneslapp etc) tar banorna i annan ordning än den angivna, så har detta ingen betydelse. Var och en avgör själv under tävlingens gång hur många slingor man vill springa. Arrangören bör eftersträva att banornas karaktär varieras så att olika orienteringsmoment, t ex kontrollplockning, vägval, etc, tränas på de olika banorna.

KARTOR

Banorna är tryckta eller inritade i förväg och försedda med kontrolldefinitioner. Ingen föranmälan. Arrangören får försöka bedöma hur många startande det kan bli (beror ju bl a på vädret). För t ex 100 deltagare behövs ca 33 kartor på var och en av de fyra banorna. För 40 deltagare behövs 13-15 kartor per bana osv.

TIDTAGNING

Stämplingssystemet SportIdent används för identifikation och tidtagning. Tiden räknas efter varje bana. Tiden tas i hela minuter. De som kommer i mål på samma minut får samma tid. 24.00 - 24.59 får 24 minuter, 25.00-25.59 25 minuter etc. Kartorna dras in 90 minuter efter start.

POÄNGBERÄKNING

Bästa tiden på respektive bana får 30 poäng. Varje minut sämre ger 1 poäng mindre. Fullföljd bana ger alltid minst 5 poäng.

KLASSER

6 klasser finns, H-16, D-16, H17-44, D17-44, H45- och D45-. Klasstillhörighet bestäms av åldern på det nya året. Vinnare i respektive klass blir den som har högst sammanlagd poäng, varvid de fyra bästa tävlingarna för varje löpare räknas.

 

RESULTAT

Resultaten från varje tävlingstillfälle samlas in via SportIdents program och/eller SportIdent printern. Anmälda löpare noteras på särskild blankett, som skickas eller faxas till resultatansvarig senast på måndagen efter tävlingen. Aktuell resultatlista finns tillgänglig på Internet via LOKs hemsida och anslås dessutom vid varje tävlingstillfälle. Efter sista deltävlingen skickas en lista över slutresultat samt delresultat till alla arrangörsklubbar.

INSTÄLLDA ARRANGEMANG

Vintercupen genomförs även om det finns snö i terrängen. Vid alltför dåligt väder kan tävlingen inställas. Beslut om detta skall tas senast dagen innan tävlingstillfället. Besked om ett arrangemang är inställt eller ej kan fås genom att ringa den kontaktperson som skall finnas för resp. arrangemang.

 

För 2002 gäller

Anmälningsblanketter (distribueras av resultatansvarig) till varje deltävling innehåller alla tidigare deltagare med nummer, namn, klass och bricknummer.

Ledartröjor finns, en för varje klass. Dessa kan delas ut strax före start till de som är bäst i sin klass. Tröjorna skall samlas in och lämnas över till nästa arrangör.

Två biobiljetter, en i varje klass, lottas ut bland deltagarna i H-16 och D-16 på varje etapp. Slutsegrarna i dessa klasser får dessutom två biobiljetter var.

Kartorna dras in 90 minuter efter start. Ingen får alltså påbörja en ny runda efter 90 minuter.

Avgiften är 30 kr per person. Eventuell duschavgift kan tillkomma. Brickhyra 20 kr.

Resultatansvarig är Gert Nilsson, Öståkravägen 44, 247 32 Södra Sandby, tel 046-51729. Fax till jobbet 040-174747. Fax hemma 046-51729 (ring först). E-post gert.nilsson@mbox311.swipnet.se

TÄVLINGSDAGAR

Datum Arrangör Samling Kontaktperson

6/1 Lunds OK Dalbybadet Christer Ljungqvist 046-143989

13/1 Malmö OK Bokskogen Arne Gustavsson 040-548436

20/1 OK Kontinent Ystad Sandskog Håkan Nyberg 0410-14307

27/1 OK Silva Väg. Lundåkra-Saxtorp Bengt Salomonsson 046-293023

3/2 Malmö OK Krister Lindeberg 040-547264

Vägvisning i Höör korsning väg 13 och väg 23

10/2 Eslövs FK Kungshult-Skarhult Thomas Nilsson 046-146294

17/2 Lunds OK Genarp Bo-Anders Nilsson 040-482092